Gebruikersvoorwaarden

1. Algemeen

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij je vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via mail om je vragen en zorgen te bespreken.

2. Bescherming van persoonsgegevens

We hechten het grootste belang aan de bescherming van je persoonlijke gegevens en levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring

3. Intellectuele eigendom

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Als je ons een tekst of beeld hebt toegestuurd, gaf je ons de toestemming om die op deze site te publiceren. Naast de wettelijke uitzonderingen mogen de beschermde data enkel worden gebruikt mits de juiste bronvermelding en nadat we hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht.

De website valt onder de bescherming van de databankwetgeving. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een substantieel deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden behoudens de wettelijke uitzonderingen of voorafgaandelijke toestemming van ons team. Elke inbreuk kan leiden tot een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

4. Aansprakelijkheid

CREATIVE in SOLITUDE kan geen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie op de website en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de website.

5. Wijzigingen

CREATIVE in SOLITUDE kan deze gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 24 december 2020.

6. Contact

Indien je vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden hebt, kan je altijd contact opnemen via mail.

7. Geschillen

Het gebruik van de website valt onder het Belgische recht.