Privacyverklaring

1. Algemeen

We nemen de gegevensbescherming ernstig. We baseren ons op de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de toepasselijke Belgische wetgeving, hierna aangeduid als de “Privacywet”.

Deze privacyverklaring hoort samen met de andere Gebruikersvoorwaarden en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan onze website. Wij raden je aan om beide documenten aandachtig te lezen.

Wie gebruik maakt van onze website en ons informatie toestuurt, aanvaardt de bepalingen van deze privacyverklaring. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij je vriendelijk om de website te verlaten en contact met ons op te nemen via mail om je bezorgdheden te bespreken.

 

2. Bezoekersdata

Bij algemeen gebruik van onze website houden wij geen bezoekersdata bij. In geen geval worden gegevens van bezoekers doorgegeven aan derden.

 

3. Verwerken of gebruiken van persoonsgegevens

Wie ons een tekst of beeld toestuurt, bezorgt ons daarbij ook een aantal gegevens voor onze contactendatabank en om de inzending te kunnen publiceren. Deze gegevens (o.a. email, naam, woonplaats, leeftijd, eventuele link naar een website) worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn en niet gedeeld met derden.

Bij een inzending geef je ons toestemming een aantal gegevens (naam, leeftijd, woonplaats) bij je tekst of beeld te plaatsen. Je kan ons ook vragen de gegevens bij publicatie te anonimiseren.

Wens je je contactgegevens helemaal te verwijderen, neem dan contact met ons op via mail.

Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met verwerkers (bijvoorbeeld hostingproviders voor de website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen. De opslag van data gebeurt binnen de EER volgens de geldende richtlijnen (best practices) betreffende de beschikbaarheid, integriteit en confidentialiteit van persoonsgegevens.

We hebben geen winstgevende commerciële doeleinden met de verzamelde persoonsgegevens.

 

4. Verzet tegen het opslaan van mijn gegevens

Je kan ons steeds informatie vragen over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heb je ook recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen als ze onjuist zijn. Daarnaast kan je je persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden. Dit geldt uiteraard enkel waar er geen andere wettelijke bewaarplicht is (bijvoorbeeld bij facturen of personeelsadministratie). 

Hierover kan je ons altijd contacteren via mail 

 

5. Cookies

We maken op onze website geen gebruik van cookies.

 

6. Links naar andere websites

Verschillende pagina’s van de website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over privacy en gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden je aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar je via links op onze website wordt doorverwezen.

 

7. Wijzigingen

We behouden ons  het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

Dit document werd het laatst gewijzigd op 23 december 2020.

 

8. Heb je nog andere vragen?

Mocht je nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je ons contacteren via mail